Grains Heatmap

ZLU7
Soybean Oil
+1.32%
ZWU7
Wheat
+1.12%
ZRU7
Rough Rice
+0.25%
ZSU7
Soybeans
-0.21%
ZOU7
Oats
-0.42%
ZCU7
Corn
-0.51%
ZMU7
Soybean Meal
-0.95%

-0.95% 
                             
 +1.32%